Jaké existují druhy reklamy?

Reklama je důležitou součástí marketingu každé společnosti. Může mít mnoho podob a forem, takže společnosti mají opravdu z čeho vybírat. Různé druhy reklamy se mohou vyznačovat různou účinností a samozřejmě také různou cenou. Za reklamu se považuje jak placená, tak ale také neplacená propagace společnosti, výrobku, zboží nebo služby. Jejím obvyklým cílem je zvýšení prodeje.

Reklamní předměty?

Reklamní předměty jsou jednou z nejlevnějších forem reklamy. Může jí o reklamní propisky, hrníčky, kalendáře, diáře, tašky, tužky, sešívačky, trička, bloky, flash disky či deštníky. Za reklamní předměty, které jsou daňově uznatelným nákladem, se podle zákona považují takové předměty, které:

  • Obsahují logo společnosti, ochrannou známku nebo propagovanou službu/výrobek. Logo se musí objevit přímo na výrobku nebo na jeho obalu. Může být vyšito, vytisknuto nebo přilepeno atd.
  • Cena výrobku musí být nižší než 500 Kč (pro plátce bez DPH, pro neplátce včetně DPH).
  • Nesmí jít o předmět spadající do spotřební daně (s výjimkou tichého vína – což je víno jiné, než šumivé).

Reklama v médiích (neelektronická)

Tyto reklamy známe všichni velmi dobře. Může jít o reklamu v televizi, spot v rádiu, rozhlasové spoty, reklamní letáky (které nám přijdou do schránky až domů), spoty v kinech ale také reklamy na billboardech nebo budovách. Velice oblíbenou formou jsou také reklamy v novinách, které si navzdory silné internetové konkurenci stále ještě drží své místo na trhu.

Reklama elektronická

Jedná se o reklamu, která je nám nabízena poté, co se přihlásíme na internet. A to z jakéhokoli přístroje. Snad neexistují internetové stránky, na kterých byste nenašli reklamu. Reklama nám chodí také adresně, například na e-mail. Obvykle se jedná o výrobce, od kterých už jste jednou nakoupili, ale může jít i o různé podvodné e-maily.