Co je státní požární dozor oprávněn při kontrolách dělat?

Během vašeho podnikání vám může do podniku přijít několik kontrol. Zatímco některé kontroly se budou zajímat o vaše daně a finance, jiné se zase budou vyptávat, jak je na tom BOZP vašeho podniku. Mnozí podnikatelé si totiž nejsou vědomi toho, že musí mít vyřešeno několik věcí. Musí mít vyřešenou bezpečnost práce, podnikatelé mající provozovnu také musí mít vyřešenou PO. Požární ochranu může přijít zkontrolovat státní požární dozor, pod čímž se schovává buď místní příslušný hasičský záchranný sbor kraje, nebo samotné ministerstvo vnitra, respektive generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. 

Možná si říkáte, že i při zjištění toho, že není PO vyřešena, se nic nestane, jenže to tak není. Stane se mnoho věcí, například vám bude udělena pokuta, která se klidně může dostat až na hranici deseti milionů korun. A pakliže se tak stane, mnozí podnikatelé tím pádem zkrachují, jelikož jim v jejich kapsách opravdu necinká deset milionů. 

Pokud se obáváte kontroly, doporučujeme se obrátit na firmu Extéria, která poskytuje poradenství v oblasti BOZP a PO. Na internetu klienti popisují se kladné zkušenosti s firmou v nespočetném množství referencí a recenzí. I přesto, že se však svěříte do rukou zmíněné společnosti, vyplatí se vědět, co je státní požární dozor oprávněn při kontrolách dělat. 

Co je státní dozor oprávněn vykonávat

Během své kontroly je státní požární dozor oprávněn k vykonávání několika věcí. Například může provádět potřebná zjištění a služební úkony, také může nahlížet do příslušené dokumentace a taktéž může požadovat potřebnou součinnost. 

Během kontroly je také státní požární dozor oprávněn k tomu, že při provádění úkonů může vstupovat do objektů a zařízení, a to na dobu nutnou k tomu, aby řádně provedl veškeré kontrolní činnosti. 

Jaké dokumenty může požadovat státní požární dozor?

Pokud státní požární dozor zavítá do vašeho podniku, může během své návštěvy požadovat několik dokumentů. Například může chtít nahlédnout do dokumentace požární ochrany, taky se může zajímat o požární knihu nebo o poplachové směrnice.