Seznam často pokládaných otázek o BOZP. Zodpovídáme je

Bezpečnost práce a požární ochrana – to jsou dva pojmy, které by měly podnikatelé znát. Bohužel podle posledních statistik tyto pojmy zná asi jenom šedesát procent podnikatelů. Jiní jsou bezpečností práce a požární ochranou zcela nepolíbení. A právě těm v případě kontroly hasičů nebo ze státní správy hrozí nemalé pokuty, jež se mohou dotknout i několika milionů korun. Zamezte takto vysokým pokutám a využijte služeb firmy Extéria, která je předním poskytovatelem poradenství v oblastech BOZP a PO. 

Pakliže však máte jen hrstku dotazů, pojďme si na ty nejčastěji pokládané odpovědět. Otázky se týkají BOZP. 

Jak vysoké hrozí pokuty za nedodržování povinností BOZP?

Již bylo zmíněno, že dodržovat povinnosti BOZP je ze zákona stanovené. Co však stále visí ve vzduchu, je otázka, jak vysoké pokuty mohou být. Opravdu sahají až do milionů korun, jak bylo výše nastíněno? 

Samozřejmě se výše pokuty odvíjí od toho, jakého přestupku se dopustíte. Zatímco někomu hrozí pokuta “jen” ve výši tří set tisíc korun, jiný může dostat pokutu o sto tisíc vyšší. A samozřejmě tu jsou i pokuty ve výši jednoho a dvou milionů korun. Co se týče pokuty ve výši jednoho milionu korun, ta bývá uložena fyzické osobě, která nezajistí bezpečnost svému zaměstnanci. Pokutu dva miliony korun dostane zase právnická osoba, která se dopustí téhož přestupku. 

Musí se zaměstnanec podrobit testu na drogy nebo požití alkoholu?

Do povinností BOZP spadá i to, že každý zaměstnanec musí přijít ve stavu, kdy není pod vlivem návykových látek ani alkoholu. Tím nebude ohroženo jeho zdraví a zdraví ostatních zaměstnanců. Pokud má zaměstnavatel podezření, že je zaměstnanec pod vlivem návykových látek, ať už pod vlivem drog nebo alkoholu, může ho zkontrolovat. Zaměstnanec se tedy jinými slovy musí podrobit testu nebo zjištění, jestli požil alkoholický nápoj nebo drogu.