Očkování proti tetanu jako téma, které stále rozděluje společnost

Na současný problém budeme nahlížet z pozice laiků, nikoliv zdravotnické veřejnosti. Zajisté, lékaři stále hovoří o významu očkování, jako o ochraně proti smrtelným nemocem. Proč se laická veřejnost očkování brání! Nevěříme snad lékařské obci, nebo se domníváme, že chtějí farmaceutické firmy na nás pouze zbohatnout, protože ony mají přímou vazbu na očkovací séra.  

Očkování má své fanoušky i odpůrce 

Většina z nás je očkovaná, ale jsou i tací, kteří se očkování brání. V poslední době se hodně hovořilo o tom, jak dnešní rodiče nechtějí nechávat očkovat své malé děti. Zřejmě mají své důvody, a možná také zkušenosti ze svého blízkého okolí. Skutečností stále zůstává, že plošným očkováním obyvatelstva se vymýtily mnohé smrtelné choroby. Nicméně, tak jednoduché to není. Ony tady stále jsou, jen jsme proti riziku zákeřných nemocí chráněni očkováním, ale mělo by být pouze na každém z nás, jak se k tomu postavíme. Přístup státu k této problematice není také úplně správný. Direktivní postoje k řešení problematiky nikdy nepřispějí. 

Tetanovka do zadnice nebo ramene 

Kolik obyvatel České republiky je očkováno proti tetanu, to se zřejmě takto od stolu nedá přesně zjistit, ale přesto si uvědomujeme, že proočkování obyvatelstva proti tetanu je velice nízké. Mnozí z nás na očkování zapomínají, nebo mají osobní důvody, proč se nenechají proti tetanu přeočkovat, například strach z injekčních jehel. Čtenářka paní Petra k tomu řekla, že je alergik, a očkování se obává. Má potvrzenou alergii na mnoho léků a mastí, a nehodlá podstupovat riziko anafylaktického šoku, který jí v případě nevhodně zvoleného léčiva hrozí. Vsadila tedy na volbu mezi dvěma riziky. 

Obecně lze říct, že očkování proti tetanu (ale ostatně jakékoli očkování) je tématem, které stále rozděluje společnost. Najdou se odpůrci i fanoušky vakcín, v každém případě musíme mluvit o zázracích medicíny.