Jaké faktory ovlivňují měnové kurzy?

Kurz euro nebo dolaru se mění jako na houpačce, a to samé platí pro českou korunu, která se však v posledních měsících dostala na svou nejsilnější pozici za posledních jedenáct let. V souvislosti s tím se nabízí otázka, co konkrétně má vliv na měnové kurzy, respektive proč se měny tak markantně mění. Faktorů, které ovlivňují právě toto je hned několik.

Měnovým kurzem nazýváme cenu peněžní jednotky jedné země, a to vyjádřenou v peněžní jednotce druhé země. Takzvaný měnový kurz se následně tvoří velmi složitým procesem vzájemných vztahů národní a také světové ekonomiky a politiky a vliv na něj má několik faktorů, jež obecně ovlivňují i danou ekonomiku konkrétní země.

Inflace

Na měnu má bezesporu vliv inflace. Ekonomický jev, kterého bereme za takového strašáka v našich skříních. Ve většině případů pokud dojde ke zvýšení úrovně cen v jedné zemi, dojde také ke snížení kupní síly její peněžení jednotky čili tím pádem dochází ke snížení měnového kurzu. 

Pro velké ekonomické hráče na trhu jsou atraktivnější takové státy, které mají stabilní měnu a tedy i stabilní ekonomiku. Vlivem posledních událostí však nemůžeme říct, že jediná měna naznačuje, jak silná nebo naopak slabá ekonomika dané země je.

Stav platební bilance

Mezi faktory ovlivňující měnovou politiku, respektive faktory, které se ovlivňují společně s měnovou politikou tak nějak navzájem patří i platební bilance a její stav. Mluvíme o pohybu peněžních prostředků v podobě plateb přijatých a zaplacených v dané zemi. 

Pokud je aktivních sald přijatých v dané země mnoho, dochází tím k navýšení kurzu národní měny. Při pasivním saldu se předpokládá naopak růst poptávky po měně zahraniční.

Ceny energií a dalších surovin

A dostáváme se také k dalšímu faktoru, pro nás velmi aktuálnímu, a sice k cenám energií a dalších surovin, jež také přímo ovlivňují měnové kurzy. Tomu, jak velmi mohou měny ovlivňovat, jsme byli svědky vloni na podzim, kdy ceny energií rostly rekordním tempem nahoru vlivem zahraničních událostí, konkrétně války na Ukrajině.