Jak to je s evropskými dotacemi

Pokud sledujete aktuální dění v České republice, určitě vám neuniklo to, že chce Brusel odebrat České republice a jiným zemím střední Evropy dotace, z nichž čerpáme. Chce to učinit po roce 2020, kdy dotace daruje zemím ocitajícím se ve finanční tísni. Mezi tyto země se řadí Itálie, ale taky Řecko či Španělsko, které podle Bruselu peníze potřebují více. Brusel si však neuvědomuje, že tímto odejmutím dotací způsobí problémy v zemích, jimž je odebere. Nyní se nechal slyšet, že peníze bude automaticky odebírat takzvaným „zlobivým zemím“.

V poslední době se všechno točí kolem evropských dotací. Je to aktuální téma, které je předmětem mnohých spekulací. Brusel se totiž rozhodl udělat mnohé změny, které mohou ovlivnit chod i naší České republiky.

Jelikož se nyní navrhuje rozpočet Evropské unie na roky 2021 až 2027, je nutné se tímto tématem zabývat, ať víme, na čem vlastně budeme za pár let. Brusel to, že dotace odebere zemím střední Evropy a dá je zemím, které trápí finanční tíseň, zatím nepotvrdil, ale umožnil, aby se dotace mohly sebrat takzvaným „zlobivým zemím“.

Kolik bude činit dlouhodobý rozpočet?

Jak jsme zmínili, aktuálně se navrhuje dlouhodobý rozpočet na roky 2021 až 2027. Ten byl navržen ve výši 1,135 bilionů eur, což je zhruba osmadvacet a půl bilionů korun v závazcích. Jelikož Velká Británie z Evropské unie odešla, Brusel se rozhodl pro nový mechanismus, který bude propojovat vyplácení unijních peněz s dodržováním zásad právního státu. Pokud by došlo k porušení zásad či pokud by některá země nedodržovala zásady, unijní peníze mohou být zemi odebrány.

Jaké země si budou muset dát pozor?

Za nedodržování zásad bývá kritizováno především Polsko a taky Maďarsko, proto právě tyto země by měly být po roce 2020 ostražité a měly by si dávat pozor, jinak jim mohou být peníze odebrány.