Jak se vyléčit ze závislosti? Není to snadné, je to ale možné

To, jak je léčba závislostí složitá, si člověk uvědomí, až když chce sám přestat s nějakým zlozvykem. Už jste někdy zkoušeli zhubnout? Přestat s cigaretami? Vydržet den bez mobilního telefonu? To všechno je o vůli. Pokud se jedná o škodlivou závislost, projevuje se to tak, že lidé pokračují ve škodlivém chování (užívání léků, drog či alkoholu, gamblerství apod.), i když ví, že to vyvolává negativní důsledky. Závislost mění systém odměn v mozku, což zvyšuje touhu po látkách nebo zkušenostech. To je také důvod, proč je odvykání tak složité.

Rozhodněte se pro změnu

Základem léčby závislosti je uvědomění si problému. Tím, že uznáte, že je potřebná změna, to znamená, že si připouštíte, že máte problém. A hlavně vůli ho řešit. Je lepší postupovat po malých krůčcích než si stanovit velký cíl. Pokud se vám totiž nedaří dosáhnout velkého cíle (který je v nedohlednu), je velice pravděpodobná recidiva. A ta je mnohem nebezpečnější než pokračování v závislosti beze změn. Velmi užitečná je konzultace s lékařem nebo adiktologem.

Připravte se na změnu

Ještě než přistoupíte k samotné léčbě, je třeba se na změnu připravit. To zahrnuje odstranění návykové látky z domova a odstranění spouštěčů ve vašem životě. Právě spouštěče totiž zvyšují pravděpodobnost, že tyto látky zase požijete. Je možné, že budete muset změnit svou každodenní rutinu, omezíte kontakt s některými lidmi apod. To může vyvolat osamělost. Proto je vhodné zařadit se mezi podpůrné skupiny lidí, kteří prochází tím samým, co vy (anonymní alkoholici apod.).

Pozor na abstinenční příznaky

Léčba závislosti na alkoholu, drogách nebo lécích může zahrnovat abstinenční příznaky. Ty je dobré znát předem, abychom věděli, co všechno můžeme očekávat. A že náš nynější stav je normální. Vzhledem k tomu, že některé abstinenční příznaky mohou být až život ohrožující, je i zde na místě konzultace s odborníkem.