Jak je to s demolicí v Austrálii? Pojďte se podívat na zajímavosti

Svět demolicí a dekompozice budov je plný zajímavostí. Pojďme se podívat na fakta, která je možné zjistit o světě demolic, který se realizuje přímo u našich protinožců. Vítejte v Austrálii, jdeme bourat! 

Čtyřicet procent  

Přesně tolik v této rozlehlé zemi na jižní polokouli představuje stavební a demoliční odpad vzhledem k celkovému množství odpadů v zemi. Na rozdíl od Ameriky se tak jedná o poměrně dost nízké číslo. Ještě je třeba dodat, že v obou zemích, podobně jako u nás, se demoliční odpad následně recykluje a využívá k celé řadě nově vznikajících projektů a staveb.  

Je libo miliony?  

Je jasné, že tak velká země bude mít vysoký počet tun stavebního a demoličního materiálu. Kdybyste tipovali, zřejmě byste se netrefili. Austrálie ročně vyprodukuje těžce uvěřitelných 19 milionů tun stavebního a demoličního materiálu ročně. Přesně tolik každý rok Australané ve stavebnictví odklízejí na různé specializované recyklační skládky materiálu. 

Šup s tím na skládku 

Z poměrně vysokého čísla se ale dostáváme ke konečnému zúčtování. I po důkladném oddělení materiálů stále ještě zůstává prostor pro předměty, které prostě a jednoduše zrecyklovat nelze. I při velké vůli to stále ještě není technologicky možné. Bohužel se více než 8 milionů tun stavebního a demoličního odpadu musí ročně odvézt na běžnou skládku, kde nebude sloužit k ničemu jinému, než že vyplní volný prostor a zatíží další odpady.  

Třídění je in 

Také v Austrálii platí podobná pravidla jako u nás – recyklace co největšího počtu materiálů je lidem přičítána k dobru. Mohou tak třídit například plast, beton, cihly, nebo třeba asfalt. Vše se dál použije, třeba na výstavbu nové silnice v okolí, nebo pro další stavební a průmyslové účely.  

Zdá se vám Austrálie vzdálená? Pokud se jedná o nakládání se stavebním a demoličním materiálem, máme toho dost společného.