Tinnitus: Co to je a jak se projevuje?  

Prezident naší republiky se před časem nechal slyšet, že k jeho zdravotním potížím se připojil tinnitus. Tento nepříjemný stav přitom postihuje lidi všech věkových kategorií. O co se jedná?  

Před tinnitem nelze utéci 

Jako tinnitus se označuje velmi nepříjemné pískání, šumění a zvonění v uších. Takové, které ostatní nevnímají a není způsobeno vnějšími vlivy. Laicky řečeno je to slyšitelný šum, jehož charakter a intenzita se postupně mohou měnit. Chronický tinnitus je pak velmi omezující.  

Akutní případy tinnitu se dají pomocí vhodné medikace významně eliminovat. Chronické průběhy již ale lze omezit jen částečně.  

Jedno, nebo obě uši?  

Tinnitus někdo dokonce vnímá i jiným způsobem. Může se tak stát, že slyší například syčení, hučení, šumění, zvonění, bzučení, nebo také tikání či pískání. Vždy jsou to ale sluchové vjemy, které nemají žádný zdroj v okolním prostředí pacienta. Pacient je tak vystaven neustálým vnitřním zvukům, které mu neumožňují se běžným způsobem soustředit a vnímat běžné činnosti.  

Někteří pacienti uvádějí tento stav jako něco, co slyší pouze v jednom uchu. U jiných je vnímán hluk v obou uších. Citlivější osoby pak nevnímají sluchové vjemy v prostoru uší, ale přímo v hlavě.  

Intenzita tinnitu 

Sluchové vjemy, které tinnitus provázejí, mají různou intenzitu. Může se jednat o nízké, hluboké i vysoké zvuky. Někteří pacienti vnímají zvuky jen občas, pro jiné je tento stav trvalý. Intenzitu zvukového vjemu také vnímají pacienti rozličně.  

Lékařská věda dosud nebyla schopna spolehlivě označit důvody vzniku tinnitu a označuje je jako následek jiných zdravotních obtíží. Mechanismus vzniku potíží zatím nebyl spolehlivě objasněn. Jako spouštěč se ale často označuje například poškození sluchu, poranění uší a hlavy, zánět středního ucha, užívání léků, neurologické, psychiatrické nebo metabolické onemocnění, stařecká nedoslýchavost, borelióza nebo dlouhodobý stres.