Požární ochrana památkových objektů

Jak je to s požární ochranou v případě památkových objektů? Jaké jsou postupy? Jaký význam mají hasičská cvičení a jak pomohou protipožární nátěry? 

Samostatná kapitola v rámci požární ochrany

Každý zaměstnavatel nás před zařazením na pracovní pozici musí povinně seznámit se zásadami BOZP a PO. Procházíme na bezpečnost a požární ochranu – školení a odnášíme si cenné informace, které v každodenní práci uplatňujeme v praxi. Součástí školení je samozřejmě i protipožární ochrana. Ta je u většiny budov jasně čitelná a předem daná. Zaměstnanci vždy ví, jak se zachovat. Poněkud složitější je to ale u některých památkově chráněných budov. 

Díky za každé požární cvičení

Pravidelně by se zejména v prostorách, kde je ztížený přístup hasicí techniky, měla provádět hasičská cvičení. Tyto aktivity pomáhají koordinaci jednotlivých úkonů v rámci těžce přístupného objektu. Může se jednat například o prostor hradu či zámku, kde jsou příjezdové cesty v mnohých případech velmi omezené. Za pomocí taktických nebo prověřovacích cvičení hasičského sboru se daří následná eliminace negativních dopadů vzniku požáru v objektu. 

Protipožární nátěry i rozdělení objektu

Z hlediska ochrany proti požáru je nutno objekty rozdělit do požárních úseků. Zvláštní kategorii představují vždy půdní prostory a střechy objektů.

Velmi ošemetné je pak zajišťování protipožárních nátěrů. Ty jsou vhodné jen pro některé budovy a materiály, a naopak zcela nevhodné pro některé památkově chráněné objekty. Právě protipožární nátěry totiž způsobují degradaci dřevěných prvků původního dřeva, kdy dochází k takzvanému rozvládnění dřevěných prvků budovy. 

Materiály střechy také hrají velkou roli

Materiály střech mohou mít velký vliv na celý průběh požáru. Pokud je na střeše použita břidlice nebo pálená taška, riziko rozvoje požáru je menší než v případě dřevěných šindelů nebo měděného plechu. 

Požární ochrana památkových objektů je velmi komplexní záležitostí.