Největší zajímavosti o českých vodních elektrárnách

Věděli jste, že Česká republika je rájem vodních elektráren? O České republice se toho ví opravdu mnoho, ovšem to, že se jedná o ráj vodních elektráren, to se mezi lidmi moc neví. Podle statistik a údajů vodní elektrárny vyrobí v tuzemsku ročně asi tři terawatthodiny elektřiny, to odpovídá zhruba třem a půl procentům celkové české produkce elektřiny. I když dnes je na území České republiky už jen desetina vodních elektráren v porovnání s tím, kolik bylo na našem území vodních elektráren za první republiky, stále se vyplatí nad tímto tématem chvilku pozastavit.  

Abyste skutečně věřili, že je Česká republika rájem vodních elektráren, připravili jsme si pro vás několik zajímavostí, které vás určitě překvapí.  

Jaká vodní elektrárna v Česku má nejvyšší hráz? 

Pokud byste hledali vodní elektrárnu v České republice, která má nejvyšší hráz, zamířili byste k vodní nádrži Dalešice. Dnes je to nejvyšší funkční sypaná hráz v Evropě. Když se hráz stavěla, minuly se na ni dva miliony kubíků materiálu. Vodní elektrárna v Dalešicích je přečerpávací elektrárnou, jejíž turbíny mají výkon 480 MW. Zároveň se tedy jedná o druhý největší vodní zdroj v Česku.  

Jaká vodní elektrárna je v Česku nejrozlehlejší? 

Jestliže máme zmínit vodní elektrárnu, která je v České republice nejrozlehlejší, zmíníme vodní elektrárnu Lipno. Se svým výkonem se jedná o pátý nejvýkonnější zdroj v České republice. Vodní nádrž Lipno je podle odhadů dvakrát rozlehlejší než vodní nádrž Orlík, která má největší betonovou hráz.  

Jaký byl vůbec první přečerpávací vodní zdroj u nás? 

V souvislosti s vodními elektrárnami u nás se také nabízí otázka, jaký byl vůbec první přečerpávací vodní zdroj u nás. Tímto zdrojem bylo Černé jezero, které se skutečně stalo historicky prvním přečerpávacím vodním zdrojem. Kupodivu je tato šumavská elektrárna dodnes funkční, je to dnes jen malá vodní elektrárna.