Investice do nemovitostí v současnosti stále dávají smysl

Nemovitostní fondy jako investiční alternativa

Dle Rusňákovy DRFG existuje více možností, jak investovat do nemovitostí, což je pro Čechy, pro které jsou nemovitosti dlouhodobě jednou z nejpopulárnějších investic, skvělá zpráva. Alternativou jsou investice skrze nemovitostní fondy. Ty fungují na principu, kdy malí i velcí investoři nekupují nemovitosti přímo, ale vkládají své peníze do fondu, který je spravuje, kupuje konkrétní nemovitosti na trhu, vybírá nájemné a drží je s vidinou dalšího zhodnocení.

Malí investoři, velké projekty

Tento způsob investování do nemovitostí má podle Rusňákovy skupiny DRFG mnoho výhod:

  1. menší investoři mohou skrze fondy investovat do skutečně velikých developerských projektů a nejen kupovat jednotlivé domy/byty.
  2. Drobní investoři se dostanou i na trh komerčních nemovitostí, který je pro běžného investora, který si chce odkládat každý měsíc část z výplaty stranou, běžně uzavřen. Díky nemovitostnímu fondu tak mohou z malé části vlastnit i obchodní centrum, retail park nebo logistické centrum, což je příznivé.

Při vysoké inflaci může být dobré investovat do nemovitostních fondů

Zatímco výnosnost nájmů u rezidenčních nemovitostí se pohybuje kvůli jejich vysokým cenám jen na úrovni 2 % ročně, u komerčních nemovitostí se pohybují výnosy z nájmu okolo 6 %. Tyto výnosy se pak propisují společně s rostoucí cenou nemovitostí a pozemků, na kterých stojí do ohodnocení celého fondu. Nájmy jsou navíc v průmyslových nemovitostech indexovány na inflaci a každoročně tak rostou.

Nemovitostní fondy zabrání sekundárním problémům týkající se přímého vlastnictví

Vlastnění nemovitostí přes fond má výhody časové i finanční:

  • investoři nemusí nijak řešit správu svých nemovitostí, shánět do nich nájemníky a vše okolo toho spojené,

  • zároveň na držení podílových fondů se vztahuje klasický tří letý časový test na všechny cenné papíry. Po jeho uplynutí tak můžete svou pozici v nemovitostním fondu uzavřít bez dodatečných daňových nákladů.

Investování do nemovitostí skrze fondy je tak vhodné pro každého, kdo se chce účastnit nemovitostního trhu a investovat tak do skutečných věcí s reálnou hodnotou a zároveň nechce řešit nepříjemnosti spojené s přímým vlastnictvím nemovitosti.  

Autor: Michal Pecka