Co to znamená zdravé bydlení?

V souvislosti se zjištěním, že moderní člověk tráví až devadesát procent svého času v budovách, se často zmiňuje pojem „zdravé bydlení“. Jelikož je pravděpodobné, že tyto výsledky statistik se v budoucích letech nezmění, jelikož lidé budou pracovat stále více a více formou home office, nabízí se otázka, co to zdravé bydlení vlastně je.  

Obecně se o zdravém bydlení mluví jako o způsobu žití v příbytku, který tolik nezatěžuje zdraví. Čili domy jsou opředeny dostatkem zeleně, mají terasu nebo balkon, kde nabírají čerstvý do plic. Toto zdravé bydlení se postupně začíná přemísťovat i do kanceláří a firem, kde se budují terasy na střeše či další podoby příjemného prostředí.  

Co znamená well-being? 

Pokud jste s pojmem “zdravé bydlení” už přišli v minulosti do kontaktu, možná jste v souvislosti s pojmem zaznamenali také slovní spojení “well-being”. A položili jste si otázku, co to vlastně znamená. Dle této filozofie je to řešení celých interiérů, kde hrají roli hlavně přírodní materiály, dobrá dispozice a předně také ergonomie, příjemné a funkční osvětlení a živé rostliny. K tomu všemu další věci, které člověku dělají dobře.  

Dalo by se říct, že v takzvaném duchu “well-being” by se mělo nést celé zdravé bydlení.  

Sledují se i technické parametry 

Je důležité zmínit, že ve zdravém bydlení se sledují i technické parametry, jako je například vysoká vlhkost při vaření, praní nebo vysoká vlhkost sálající z akvária či terária. Jelikož je vysoká vlhkost obvykle tím ideálním prostředím pro vznik plísní a mikroorganismů, klade se důraz na technologie tuto situaci řešící a vzniku mikroorganismů zamezující. 

Často se klade důraz i na takové věci, jako jsou nátěry nebo skladby omítek či složení lepidel, protože toto všechno má vliv na bydlení a na to, jestli se budeme moct bavit o zdravém či nezdravém příbytku.