Co je to ekologické zemědělství a má nějaké výhody? 

V posledních letech se velký důraz klade na ekologii celkově. Lidé si uvědomují své dopady na životní prostředí kolem nás a snaží se o eliminaci kroků, které by negativním způsobem dopadaly na planetu jako takovou. Vědí totiž, že budoucnost jejich i jejich dětí je pouze v jejich rukou. A tak se do popředí dostává i ekologické zemědělství. O co se jedná a jaké má tento druh zemědělství výhody? 

Zachování přírodních koloběhů 

V porovnání s tradičními způsoby zemědělství si to ekologické zakládá na jednom, a sice na zachování přírodních koloběhů. Respektují se úrodnostní vlastnosti půdy, také potřeby zvířat i celková šetrnost k přírodě. Nepoužívají se žádná umělá hnojiva, žádné chemické postřiky nebo hormony, které by jakýmkoli způsobem škodily zvířatům nebo jejich stravě. Zakazuje se používání syntetických pesticidů. Vše jde zkrátka cestou přírodní, a to je ostatně ten hlavní benefit. 

Pokud si zakoupíte produkty z ekologického zemědělství, máte jistotu, že při pěstování odrůd nebo chovu zvířat nebylo nějak nevábně zacházeno se zvířaty, stejně tak nebylo použito nic chemického, co by ostatně značně zamávalo s vašim zdravím. 

Odtud pochází biopotraviny 

A tím se pomyslným oslím můstkem dostáváme k bio potravinám, což jsou produkty pocházející právě z ekologických zemědělství. Toto označení bylo zavedeno roku 1994 a označují se tím výrobky a produkty pocházející z ekologického zemědělství, jež je součástí politiky udržitelného rozvoje Evropské unie. 

Je třeba konstatovat, že ti, kteří chtějí jít touto cestou čili cestou ekologického zemědělství a chtějí se na výrobě takových produktů podílet, podléhají přísným a pravidelným kontrolám kontrolních organizací. I díky tomu, že při kontrolách obstojí na výbornou, mají nárok na řadu státních dotací, k nimž patří i ty z programu Rozvoj venkova.