3 způsoby, jak si pořídit dům

Pořízení vlastního bydlení se suverénně řadí mezi největší životní investice. Přitom je to jedna ze základních lidských potřeb – mít kde bydlet. Jakým způsobem se vám může pomoci vlastní bydlení získat? Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých řešení?

Dům na klíč

Nízkoenergetické domy na klíč se v současné době řadí mezi nejčastěji realizované stavby pro rodinné domy. Nízkoenergetické domy mají po celou dobu své životnosti vysoký standard žití a je zde dbáno na trvale úsporná řešení. I když je počáteční cena vyšší, ve finále vždy ušetříte. Zvolené materiály a postupy jsou certifikované. Domy na klíč samy zajistí vyřízení státní dotace, která se může pohybovat až ve výši půl milionu korun. Dům na klíč představuje jistotu použitých materiálů i postupů. 

Stavba svépomocí

Druhá možnost je postavit si dům na vlastní pěst. Zde je nutno nejprve vyřídit všechna povolení a zajistit si plány k domu. Následuje několik let stavebních prací. V případě stavby klasické velikosti rodinného domu se ale lidé většinou setkávají s diskomfortem pro svůj život. Po dlouhou dobu jsou nuceni platit výlohy za náhradní bydlení, jejich dům stále není hotový. Veškerý svůj volný čas věnují stavbě, což se negativně podepisuje nejen na rodinných vztazích, ale také na zdravotním stavu. Použité technologie zřídkakdy splňují základní standardy pro moderní bydlení. 

Stavba s firmou

Poslední možnost je kombinace stavby svépomocí, kdy se ale na některé odborné práce přizve specializovaná firma. I zde ale dochází k mnoha třecím plochám. Firma sice zodpovídá za postupy, které používá, ale nijak ji nezajímá jiný obor. Není tak zajištěna konzistence stavebních prací, jejich návaznost a provázanost je diskutabilní. Kvůli prodlevám v pracích jednotlivých firem se v konečném důsledku mnohdy nedá hovořit o úspoře. 

Každý ze způsobů výstavby rodinného domu má své výhody a nevýhody.